Boeken

Miljoenen boeken zijn geproduceerd in verschillende boekgenres, de manier waarop boeken zijn gecategoriseerd, zodat ze gemakkelijker door lezers kunnen worden gevonden. Het categoriseren van boekgenres is een noodzaak bij elke grote collectie. Of het nu in een bibliotheek of boekwinkel is, lezers moeten weten waar ze een boek kunnen vinden en ook soortgelijke soorten boeken vinden die ze misschien leuk vinden. Het categoriseren van boeken kan je ook hoofdbrekens bezorgen. Sommige auteurs schrijven in meerdere genres of een enkel boek kan als meerdere genres worden beschouwd. Sommige mensen hebben bovendien ergernissen over categorieën en/of categorienamen. Hoe het ook zij, boekgenres zijn nog steeds de meest praktische en efficiënte manier om boeken voor lezers te labelen.

Een samensmelting

Multi-lezers genieten van een brede keuze en een goed perspectief op auteurs en hun creaties. Je kunt fictie- en non-fictie-genres en subgenres kiezen en definiëren. Als boekenkoper moet je kijken naar de websites van een paar grote boekhandels, een paar uitgeverswebsites en de bibliotheek met genrecategorieën. De volgende boekgenres zijn een samensmelting van deze bronnen. Veel van de categorieën zijn van toepassing op alle leeftijdsgroepen, dus jongvolwassenen, middenklassers, enz. Ze worden niet als afzonderlijke genres opgenomen. Voor elk van deze boekengenres bestaan bijvoorbeeld boeken voor jongvolwassenen.

De categorieën

Genres zijn categorieën in verschillende beschrijvingen. Er zijn bijvoorbeeld fictieboeken die denkbeeldige gebeurtenissen en mensen beschrijven, of een verhaal vertellen over echte mensen en gebeurtenissen met behulp van denkbeeldige details. Ook zijn er klassieke boeken die de tand des tijds hebben doorstaan en die generaties lang zinvolle discussies en gedachten hebben geïnspireerd. Vaak is de auteur al dood voor een boek van hen als een klassieker wordt beschouwd. Het zijn literaire fictieboeken, waarvan wordt aangenomen dat ze artistieke kwaliteiten hebben. Ze zijn vaak subtiel qua thema en bevatten een soort sociaal / politiek / persoonlijk commentaar op wat het betekent om mens te zijn. Het kan ook andere genre-elementen bevatten, maar de auteur gebruikt die elementen niet om deel uit te maken van die gemeenschap, maar om een belangrijk thema in hun werk te benadrukken. Over het algemeen bieden fictieboeken leuke, boeiende verhalen in een eigentijdse setting. Ze zijn toegankelijker dan literaire fictie en bevatten geen van de genre-elementen in andere categorieën. Andere zijn onder meer geschiedenis en romantische boeken die al dan niet een gelukkig of emotioneel bevredigend einde hebben. Erotica, mysterie, actie, detective en vele andere die je maar kunt bedenken, hebben ook hun eigen genre.